Хомеопатията - защото здравето е в самите нас Хипократ още в древността е казал, че съществуват два закона за лечение- закон на Противопоставянето или Противоположното и закон на Подобието.

Хомеопатията е терапевтичен метод ,който се основава на принципа на Подобието- подобие, което съществува между токсичното действие на дадено вещество и неговите терапевтични възможности. Докато ортодоксалната медицина се базира на закона на Противоположното. Затова и лекарствата са анти биотици, анти депресанти, анти конвулсанти, анти хипертензивни и т.н. Т.е. опитва да подтисне процесите в момента и да ликвидира проблема.

Хомеопатията се базира на фиксирани принципи подчинени на природните от 200 години насам. Докато медицинските теории са променливи в годините. Преди стотина години е господствала механичната теория, след която се появяват възпалителна, алергична, а в момента повечето заболявания се обясняват с автоимунни механизми.

Хомеопатията е практична медицина.

Хомеопатията често е предпочитана от пациентите/клиентите, които оценяват факта , че това е един ефикасен и с добра поносимост терапевтичен метод. Природните източници са в основата на създаването на хомепатичните лекарствени продукти.

Хомеопатията е едновременно и наука и изкуство, защото не подхожда към човека механично и не използва готови схеми за терапия като ортодоксалната медицина.

Потенцираните хомеопатични лекарства стимулират естествената енергия на тялото и оттам оздравителните процеси.

Хомеопатичната медицина работи за довеждане до резонанс на енергията на тялото съпоставена с честотата на трептене в настоящия момент /болестното състояние/. И така стартира лечебния процес.

Хомеопатията помага на тялото да излекува себе си според  лимита, който има в момента и носи на болния по-високо ниво на здраве.

Конвенционалната медицина подтиска болестта и довежда болния до по-ниско ниво на здраве. Причината е , че не позволява на организма да намери естествени изходи за трупаните болестни секреции, които поразяват други тъкани и органи.

Хомеопатичните лекари се стремят да открият и лекуват причините за болестта.

При хомеопатията има по-скоро болни, отколкото болести, т.е. лечението зависи винаги от индивидуалния начин на реакция на отделния пациент/клиент.

Хомеопатията лекува целия човек, защото вярва, че всички симптоми са взаимосвързани. Поради тази причина се търси лекарство, което най-пълно ги обхваща.

Лекарят хомеопат е лекар, който за да обогати медицинските си познания, е избрал да допълни обучението си чрез задълбочено изучаване на хомеопатия. Вашият лекар хомеопат може да избере най-подходящото лечение за всеки конкретен случай.

Хомеопатията действа като стимулира естествените защитни механизми на организма. Тя има бързо действие при острите заболявания /грип, ринофарингити и други/. За няколко дни, понякога дори и за часове,болестта регресира и симптомите й намаляват.

Хомеопатията се прилага както при кърмачета, деца, бременни, така и при възрастни. Ефикастността на лечението не зависи от възрастта.

Хомеопатията позволява да се лекуват голям брой заболявания, срещани в ежедневието-като например алергии през различните сезони, рецидивиращи УНГ заболявания, грип и грипоподобни състояния, някои нарушения от страна н нервната система, кожни, стомашно-чревни, гинекологични и други заболявания.

Полето на действие на хомеопатията е много широко.

Вашият лекар -хомеопат отлично познава границите на възмойностите на този терапевтичен метод.

Хомеопатията е доказано ефективна при епидемии. В миналото при холера, тиф, дифтерия, полиомиелит, ГРИП. Днес се търси и ефикасно лекарство и срещу СПИН.

Хомеопатията действа също така и при хроничните заболявания /екземи,алергии.../ .Това е една от нейните особености. Наблюдава се отслабване на кризите и разреждането им до овладяване на състоянието.

Хомеопатичните лекарства са евтини, за разлика от многократно по-скъпите фармацевтични.

Хомеопатията е втора по популярност и използване в света.

Хомеопатията няма токсични странични действия.

Към хомеопатичните медикаменти няма пристрастяване.

Истинското хомеопатично лекарство е произведено от една субстанция, без значение от какъв произход е тя – растителен,минерален или животински. Точната субстанция е известна, докато при модерните фармацевтични продукти има и допълнителни съставки, които остават необявени.

Всеки пациент/клиент е уникален за хомеопатията. Той не се отъждествява с диагноза, клинични изследвания и др.

Хомеопатията никога не може да бъде тествана чрез двойно сляпо изследване, защото изписването на лекарства е строго индивидуално - всеки случаи е уникален. Например при десет болни с артрит могат да се изпишат десет различни продукта. Докато в конвенционалната медицина задължително ще бъдат НСПВС, защото при нея диагнозата определя и терапията.
Хомеопатичните лекарства не могат да бъдат тествани върху животни, а само върху хора. Причината е, че задължително се описват и психоемоционалните усещания на доброволците, а не само физическите оплаквания.

Хомеопатията е подходяща за всеки и е напълно безопастна ,само когато терапевтичния подход е избран от Вашия лекар хомеопат!

Заповядайте в МЦ "ЛАЙФ" за консултация и лечение при много опитен лекар-хомеопат.


София 1700, Студентски град, бл.56, вх.Б, партер gsm: 087/658 2020, тел. +359 2/962 4408 Детоксична йонна терапия