Промоционални цени до 15 май  2020г.
на всички апаратни изследвания
 

I.ОСНОВНА ДЕЙНОСТ
1. Консултативен първичен преглед от нехабилитиран специалист….................................................................40.00 лв.
2. Консултативен вторичен преглед от нехабилит. специалист.....................................................................30.00 лв.
3. Профилактичен преглед – специалист вътрешни болести      (включително ЕКГ и измерване на кръвно налягане) ..................................................................... 50.00 лв.
4. Клинична хомеопатия – първичен преглед......70.00 лв.
5. Клинична хомеопатия – вторичен  преглед......40.00 лв.
6. Домашно посещение – преглед от нехабилитиран специалист...............................................................80.00лв.
7. Диетология и здравословно хранене с първоначален медицински преглед..............................................70.00 лв.
 

 

II. СПЕЦИАЛИЗИРИНАИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

 
1. Спирометрия (ФИД)                                 .................20.00лв.
 
2. Спирометрия с бронходилататорен тест..................30.00лв.
 
3. Електрокардиограма с разчитане ..........……...……. 20.00лв.
 
4. Измерване на сатурация                             ............. 9.00лв.
 
5. Манту                                                       ................  10.00лв.
 
6. Измерване на кръвно налягане ..................... ........ 4.00 лв.
 
7. Постяване на уретрален катетър           ...................25.00 лв.
 
8. Вадене на кърлеж (без изследване)......................... 20.00 лв.
 
9. Индивидуална инхалация с медикамент.    .............6.00 лв.

10. Доплерово измерване и определяне на риска от мозъчен инсулт и миокарден инфаркт ........................................ 15.00лв         
11. Подкожна инжекция...............................................7.00лв.

12. Мускулна инжекция……………...............................7.00 лв.

13. Венозна инжекция………………………………….......14.00 лв.

14. Венозно вливане на лекарствено средство/инф.система 25.00лв.

15. Алергени по схема (на една манипулация)            5.00 лв.

16. Ваксинация (с включен задължителен медицински преглед) 50.00 лв

17. Насочване към други специалисти - бланка 119  3.00лв.

18. Издаване на болничен лист................................20.00лв.

19. Издаване на медицинска бележка......................3.00лв.

20. Копие на медицински докумнти и заверка........3.00лв.

21. Издаване на медицинско удостоверение:
- За работа................................................................25.00лв.
- За брак....................................................................25.00лв.
- За шофьор (без. Категория С и Д).......................25.00лв.
- За спорт................................................................25.00лв
- Здравна книжка - мед.преглед и заверка .........15.00 лв.

22. Вега тест, интерпретация на резултатите и съвети за правилно хранене - .......................................................-56.00лв.

23. Бодиимпендансметрия.............................................-20.00лв

24. Пакет: Вега тест, Бодиимпендансметрия и интерпретация на резултатите ...............................– 70.00 лв.

25. Детоксична йонна терапия – 30 мин.
 
    - 1 процедура – ..............................................................8.00 лв.
   - 10 процедури през 2 дни (до 50г. възраст)................70.00лв.
   - 10 процедури през 3 дни (до 50г. възраст)................70.00лв
   - Поддържаща терапия през 15 дни- по 1 процедура..8.00 лв

26. Грижи за цялото тяло с уникална система MABLE

Терапии за лице -15 мин.

- Чело и скули ..........................................................................30.00 лв.

- Брадичка и шия .....................................................................30.00 лв.

- Пакет 6 процедури на четрите зони, през 3 дни................300.00лв.

- Поддържаща еднократна процедура (месечно) 4 зони......45.00 лв.

Терапии за корем и паласки  – лява и дясна част - 20 мин.

- Еднократна процедура .................................................30.00 лв.

- Пакет 8 процедури през 3дни ......................................190.00 лв.

- Пакет 10 процедури през 3дни ....................................240.00 лв.

- Поддържаща еднократна процедура (месечно)...........30.00 лв.
 

Терапии за седалище – лява и дясна част - 20 мин.

- Еднократна процедура .................................................30.00 лв.

- Пакет 8 процедури през 3дни ......................................190.00 лв.

- Пакет 10 процедури през 3дни ....................................240.00 лв.

- Поддържаща еднократна процедура (месечно)...........30.00 лв.

Терапии за горни крайници - 20 мин.

- Еднократна процедура .................................................30.00 лв.

- Пакет 8 процедури през 3дни ......................................190.00 лв.

- Пакет 10 процедури през 3дни ....................................240.00 лв.

- Поддържаща еднократна процедура (месечно)..........30.00 лв.

  Терапии за долни крайници по 20 мин.

БЕДРА

- Еднократна процедура .................................................30.00 лв.

- Пакет 8 процедури през 3дни ....................................190.00 лв.

- Пакет 10 процедури през 3дни ..................................240.00 лв.

- Поддържаща еднократна процедура (месечно)..........30.00 лв.

КОЛЕНЕ

- Еднократна процедура .................................................30.00 лв.

- Пакет 8 процедури през 3дни ....................................190.00 лв.

- Пакет 10 процедури през 3дни ..................................240.00 лв.

- Поддържаща еднократна процедура (месечно)..........30.00 лв.

27. Цветолечение с капките на Д-р БАХ

- Апартно изследване и компютърна обработка и интерпретация  на

резултатите ..................................................................46.00 лв.

- Лична комбинация капки ...........................................20.00 лв.
- "Спешни капки"(rescue remedy)...............................20.00 лв.

 VEGA TEST
Само при нас може да направите изследване за 56 лв. на човек
до 15 май 2020г.

 
ЦВЕТОЛЕЧЕНИЕ с капките  НА Д-Р БАХ
Апаратно изследване ,компютърна обработка  и интерпретация на резултатите - 46 лв.
- до 15 май 2020г.


В Медицински Център "Лайф" се предлагат 
оригиналните английски капки на д-р Бах
Само в нашия център са на цени:

Лична комбинация капки - 20.00 лв.
"Спешни капки" (Rescue Remedy)  - 20.00 лв. 


      Всички цени подлежат на промяна, за която Медицински център "LIFE" ще Ви информира своевременно,ако има такива.

За записване на час
+359 888 509 164

gsm: 087/658 2020 е невалиден
София 1700, Студентски град, бл.56, вх.Б, партер gsm: 087/658 2020, тел. +359 2/962 4408 Детоксична йонна терапия